Wiskunde

in Basisschool De Bommesaar

 

Het wiskundeonderwijs in onze basisschool omvat een aantal belangrijke aspecten.

Met wiskunde streven we ernaar dat de kinderen vanuit hun totale persoonlijkheid, een aantal fundamentele inzichten, kenniselementen en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om te functioneren in de maatschappij en/of in hun verdere studieloopbaan.

 

Met andere woorden:

Wiskundige initiatie en wiskunde in onze basisschool wil aansluiten bij de behoefte van kinderen om vat te krijgen op zichzelf en hun omringende wereld.

Daarom bieden we hen kansen om hun leef - en belevingswereld te mathematiseren.

 

We laten hen:

-      exploreren, experimenteren en handelen;

-      het eigen handelen verwoorden door het ontwikkelen van een wiskundetaal;

-      wiskundige begrippen, relaties en structuren verwerven;

-      samen met anderen naar oplossingen zoeken voor probleemsituaties;

-      reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen en indien nodig bijsturen, differentiëren  en remediëren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiskunde

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

Kleuterschool

Totaalmethode: Confetti

Iedere leeftijd heeft zijn eigen handleiding

Klas

Doorheen het jaar

Kleuterschool

Wiskundige spellen

Zie inventaris leermiddelen

Klas

Doorheen het jaar

Kleuterschool

Begrippenlijst wiskunde

Bewust omgaan met woorden en begrippen

Klas

Doorheen het jaar

Lagere school

Methode: Reken Maar

Ieder leerjaar heeft zijn eigen handleiding

Klas

Doorheen het jaar

Lagere school

Wandplaat: referentietabellen – en maten per klas

Hangt vooraan op in de klas

Klas

Doorheen het jaar

Kleuterschool

Lagere school

Wiskunde inoefenen via ICT

Op een andere manier wiskunde verder inoefenen

Klas, school

Doorheen het jaar

Lagere school

LVS: wiskunde

Test afgenomen door klasleerkracht

Klas

September

Februari