Sociale vaardigheden

in Basisschool De Bommesaar

 

Als school dragen we bij aan de ontwikkeling van het sociaal functioneren van jonge kinderen. We proberen de kinderen sociaal en emotioneel goed te begeleiden door een positieve ‘ontwikkelingsgrond’ te creëren, want een positief schoolklimaat werkt preventief en zorgt ervoor dat kinderen zich goed voelen.

Dit houdt in dat de kinderen een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes verwerven in de omgang met elkaar en volwassenen. Deze visie ondersteunt de kinderen bij het geleidelijk uitbouwen van hun persoonlijk leven en hun latere functioneren in de samenleving.

Hierbij werken we aan drie specifieke domeinen, die in wisselwerking staan met elkaar, nl. relatiewijzen, gespreksconventies en samenwerking.

 

Relatiewijzen

Kinderen krijgen kansen om op hun niveau verschillende sociale situaties goed te kunnen inschatten en hun gedrag te kunnen aanpassen aan die situaties. En dat volgens hun eigen stijl en persoonlijkheid, rekening houdend met anderen.

 

Gespreksconventies

Kinderen krijgen kansen om zich te bekwamen in het communiceren met andere kinderen, leerkrachten, directie en andere volwassenen. Dit binnen een veilige schoolomgeving.

 

Samenwerking

Kinderen krijgen kansen om samen te spelen en leren door met elkaar in contact te treden. Dit biedt hen kansen om van elkander te leren. Hierbij ervaren ze dat samenwerken onder andere inhoudt dat regels en afspraken nageleefd moeten worden.

 

 

Wie

Wat

Hoe

Kleuterschool

Lagere school

Projecten: Muzische dag, Techniekdag

-        Schoolactiviteit per vestiging

-        Afhankelijk van het thema

Kleuterschool

Lagere school

Drempelverlaging:

-        Thuis – 1 KK

-        3 KK – 1ste LJ

(+ volgen van een zwemles en turnles)

-        6de LJ – S.O.

(+ MEGA-lessen, ‘Op stap naar het S.O.’ + kijkdagen

-        Zie overzicht

-        Activiteitenkalender

-        3KK: Kennismaking met zwembad – badmeester en turnleerkracht

 

 

 

Kleuterschool

Lagere school

Klasoverschrijdende activiteiten en projecten bv. Sinterklaasfeest, schoolfeest, pannenkoekenfeest, voorleesweek, gedichtendag, …

 

Lagere school

Screening WBV en BTH

Afgenomen door klasleerkracht

Lagere school

Werken met de vriendendoos

(klasafhankelijk)

Klas

Kleuterschool

Lagere school

Complimentendag

Klas

Kleuterschool

Lagere school

Week van de opvoeding: ouderparticipatie

Samenwerking met opvoedingswinkel

Kleuterschool

Lagere school

Interactieve werkvormen bv. speeddaten, binnen – en buitenkring, homogene en heterogene werkgroepen, ….

Klas

Kleuterschool

Lagere school

Project speelplaats + conflictenbeleid

School