Muzische vorming

in Basisschool De Bommesaar

 

Als school vinden we creativiteit even belangrijk als lezen en schrijven en het dient dus behandeld te worden met hetzelfde respect.

Het is belangrijk dat kinderen niet alleen thuis, maar ook op school, verder hun natuurlijke exploratiedrang kunnen ontwikkelen.

Door zich te uiten via woord, beeld, klank, spel en beweging proberen de kinderen die ervaringen te ordenen en te verwerken.

 

Muzische vorming maakt kinderen bewust van hun eigen talenten en zorgt er ook voor dat deze talenten verder worden ontwikkeld. Ze leren hun sterktes kennen, maar maken ook kennis met hun minder gekende mogelijkheden.

Het proces is minstens even belangrijk als het product.

Als kinderen plezier hebben bij de muzische activiteiten versterken ze hun zelfbeeld, durf en initiatief. Ze leren van elkaar op een creatieve en expressieve manier en ook worden ze geprikkeld tot probleemoplossend denken. Ze ontwikkelen met andere woorden een kritische en persoonlijke smaak.

Kinderen die betrokken zijn, krijgen de kans om zich te ontwikkelen en hun gevoelens te uiten op een creatieve manier.

 

Aan de basis van muzische vorming liggen impressies. Om aan die impressies vorm te geven, wordt gebruikt gemaakt van middelen. Als kinderen beschikken over de nodige middelen zijn ze in staat tot expressie.

De reflectie op het proces is ook belangrijk. Dit beschouwen gebeurt door de leerkracht en door de leerlingen. Het is nodig dat ze reflecteren op hun eigen werk, maar ook op het werk van anderen.

 

Wie kinderen op een harmonische wijze wil vormen, moet werk maken van muzische vorming. En dat vraagt om een drievoudig onderwijsaanbod:

-       specifiek muzisch aanbod (beeld, muziek, drama, beweging, media);

-       geïntegreerd muzisch aanbod vanuit de verschillende andere leergebieden;

-       een uitnodigend muzisch klimaat op school.

 

 

 

 

 

 

Muzische Vorming

 

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

Kleuterschool

Lagere school

Leerlijn Muzische Vorming: beeld, muziek, drama, media en bewegingsexpressie

Elke klas heeft zijn activiteiten per leerjaar.

Klas

Doorheen het jaar

1ste en 2de leerjaar

Initiatie Kunst

Kinderen krijgen een initiatieles door de kunstacademie.

School

September

3de leerjaar

Initiatie Muziek

Kinderen krijgen een initiatieles door de muziekacademie

Neeroeteren

September

Kleuterschool

Grootouderfeest:

Jaar 1: optreden

Jaar 2: knutselen

Jaar 3: wandelen

De kleuterjuffen organiseren samen het grootouderfeest.

School

November

GST: kleuterschool, lagere school

Sinterklaasfeest

De leerkrachten werken een optreden uit in samenwerking met de Landelijke Gilde.

School

November

Kleuterschool

Lagere school

Carnavalsfeest (= pannenkoekenfeest)

Vrij podium voor de kinderen

School

Week voor krokusvakantie

Lagere school

Zingen van liederen tijdens vieringen

o.l.v. juf Annemie Linssen (gitaar) en de leerkrachten

School – kerk

Doorheen het jaar

Afwisselend KSG en GST

Schoolfeest

Het team werkt samen een schoolfeest uit.

School

Juni