Leren leren

in Basisschool De Bommesaar

 

 

Leren leren is een levenslang ontwikkelingsproces. Het begint met het zich goed in zijn vel voelen. Houdingen zoals wil, durf, voldoende zelfvertrouwen en weerbaarheid, uithouding, inzet en nauwkeurigheid zijn belangrijk als men tot goed leren en de daarbij horende resultaten wil komen. Sommige problemen van affectieve aard (angst, stress, …) kunnen remmend werken op het leerproces.

 

In onze school stimuleren we het leren met hoofd, hart en handen waarbij we de kinderen de juiste leerattitudes proberen aan te leren in een positieve leercultuur.

 

Het is belangrijk hetgeen je leert, toe te passen in uiteenlopende situaties.

Manieren van aanpakken, oplossen en attitudes ontwikkelen, daar gaat het om.

Met andere woorden, het verwerven en verwerken van samenhangende informatie.

 

Dit doen we door:

- leren gebruik te maken van stappenplannen: beertjes van Meichenbaum, zoekwijzers, …

- leren verantwoordelijkheid te dragen: takenbord, tutor, …

- leren het zelfstandig werk te stimuleren en indien nodig hulp te vragen: contractwerk, hoekenwerk, huiswerk, …

- leren relevante informatie te onderscheiden van irrelevante informatie: markeren of onderstrepen wat belangrijk is, W.O. ‘Ik herhaal’, toetswijzers, …

- leren, onder begeleiding, hun lessen/toetsen/opdrachten te plannen en te organiseren: agenda, toetswijzers, …

- leren hun eigen leerproces kritisch te controleren en eventueel bij te sturen: screening WBV en BTH, smiley’s in werkboeken van taal, evaluatieformulieren Muzische Vorming en ICT, …

- leren probleemoplossend te denken en zichzelf bij te sturen

- leren conflicten op een systematische en inzichtelijke wijze op te lossen

- leren ICT-middelen te hanteren via ICT-integratie

- …

 

Leren houdt nooit op!

 

Wie

Wat

Hoe

Kleuterschool

Zelfredzaamheid stimuleren en planmatig, gestructureerd leren werken

Wandplaten en stappenplannen: jas aandoen, toiletbezoek, handen wassen, beertjes van Meichenbaum, …

Regels en afspraken visualiseren

Foto’s, tekeningen, pictogrammen, …

Verantwoordelijkheid leren dragen

Takenbord, keuzebord, …

Zelfstandigheid bevorderen

Contractwerk, hoekenwerk, …

Beschouwen en evalueren na activiteiten, opdrachten, rituelen of gebeurtenissen

Beschouwen, evalueren, kringgesprekken, …

Lagere school

Planmatig en gestructureerd leren werken

 

Wandplaten en stappenplannen: zoekwijzers, onthoudboek, breukvragen, …

Regels en afspraken visualiseren

Foto’s, tekeningen, pictogrammen, …

Verantwoordelijkheid leren dragen

Takenbord, tutor, …

Zelfstandigheid bevorderen

Contractwerk, hoekenwerk, huiswerk, bingeltaken, …

Relevante informatie leren onderscheiden van irrelevante informatie

Markeren of onderstrepen wat belangrijk is, W.O. ‘Ik herhaal’, toetswijzers, mindmappen maken, …

 

Onder begeleiding hun lessen/toetsen/opdrachten leren plannen en organiseren

Agenda, toetswijzers, …

Eigen leerproces kritisch leren controleren en eventueel bij te sturen

Screening WBV en BTH, smiley’s in werkboeken van taal, evaluatieformulieren Muzische Vorming en ICT, muzische evaluatiekoffer, …

Leerlijn ‘Leren Leren’

Bladwijzer: huiswerkspel

Leerlijn ‘Leren Leren’

Stappenplan: ‘Hoe leer ik lessen?’

Leerlijn ‘Leren Leren’

Bundel ‘Leren Leren’

Kleuterschool

Lagere school

Leren probleemoplossend denken en zichzelf bij te sturen

Wat zou jij doen? Wat denk je zelf? Hoe zou je dat kunnen oplossen? …

Leren conflicten op een systematische en inzichtelijke wijze op te lossen

Kinderen leren om eerst zelf de conflicten op te lossen en inzien wat hun eigen aandeel is in het verhaal vooraleer ze naar de juf stappen

Leren ICT-middelen  hanteren via ICT-integratie

Totaaltaken waarbij ICT als leermiddel kan worden gehanteerd: informatiebron, communicatiekanaal, taakuitvoering, technische vaardigheden, mindmappen maken, …