Frans

in Basisschool De Bommesaar

 

 

De kinderen van onze school zullen zich in de toekomst bewegen binnen Europa en ver daarbuiten. Ze komen er vast en zeker in aanraking met vreemde talen. Verschillende talen kunnen gebruiken, vormt een troef voor elk kind.

 

Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen op een spontane, speelse manier kennis maken met de Franse taal.

Vanaf het 5de leerjaar bieden we degelijk formeel Frans aan. Vooral omdat Frans ook onze tweede landstaal is. Frans is ook een wereldtaal, gesproken in vele landen van de wereld.

 

In onze school hebben de meeste kinderen weinig tot geen kennis van het Frans. We maken gebruik van kwalitatieve – en kwantitatieve differentiatie op het verwerkingsniveau van de kinderen. We houden rekening met de eindtermen en de leerplandoelen en gebruiken de Gemeenschappelijke actieve woordenlijst.

 

Onze school hecht groot belang aan communicatieve vaardigheden. De kinderen moeten gestimuleerd worden om te durven spreken en te communiceren in het Frans.

 

Leren leren zit voortdurend verweven bij het verwerven van vaardigheden, attitudes, strategieën en kennis van het Frans. De leerlingen maken tijdens het verwerven van deze taalvaardigheden geregeld gebruik van oefenplatformen.

 

De OVSG- toets op het einde van het zesde leerjaar is voor ons een instrument om onze onderwijskwaliteit te bewaken.

We streven ernaar om onze kinderen voldoende te prikkelen om actief met de Franse taal aan de slag te gaan.

Vandaag en in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans

 

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

5de en 6de leerjaar

Methode: En Action

Ieder leerjaar heeft zijn eigen handleiding

Klas

Doorheen het jaar

5de en 6de leerjaar

Gebruik van actuele woordenlijst

 

Klas

Doorheen het jaar

5de en 6de leerjaar

Samenwerking: leerkracht 6de leerjaar gaat verder op einde leerstof 5de leerjaar

Zie document ‘Samenwerking met het 5de en 6de leerjaar’

Klas

Doorheen het jaar

6de leerjaar

Reflecteren toets van Frans:

-      onmiddellijk na de toets

-      na het kennen van de resultaten

Kinderen vullen blad in (2 delen).

Klas

Doorheen het jaar

Na elke toets