Taal

in Basisschool De Bommesaar

 

 

Taal is communiceren, zich verstaanbaar maken en begrepen worden. Met andere woorden: taal vormt de belangrijkste basis om te ontwikkelen.

 

Onze school streeft ernaar om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen voor zoveel mogelijk kinderen. Dit doen we door een positief en veilig klasklimaat, betekenisvolle taken en een gerichte ondersteuning aan te bieden.

We willen met ons taalonderwijs jonge kinderen opvoeden tot volwassenen die in de wereld een eigen plaats innemen en een individuele, kritische bijdrage leveren.

 

Al voor kinderen hun eerste stappen in het basisonderwijs zetten, voltrekt zich een indrukwekkend taalleerproces. Het spreekt voor zich dat niet elk kind aankomt met dezelfde bagage. Het is de taak van ons als team om de taalvaardigheid van de kinderen te vermeerderen door met elkaar en met de leerkracht in interactie te gaan, niet alleen tijdens de lessen Nederlands, maar bij alle leergebieden. We hopen zo extra leerkansen te bieden, ook voor onze taalzwakke kinderen.

 

We zijn ervan overtuigd dat er bij taalvaardigheid een samenhang is tussen spreken, luisteren, lezen, en schrijven. Hedendaags taalonderwijs sluit ook aan bij het ontluikend nadenken van jonge kinderen over taal (taalbeschouwing) en over eigen en andermans taalgebruik. Voor een goede persoonlijke ontwikkeling willen we ook werken aan verschillende taalattitudes. Zoals bereid zijn om naar anderen te luisteren, voor de eigen mening uitkomen en zin hebben in het lezen.

 

 

Taal is voor alle kinderen de drempel die ze moeten overschrijden om tot ontwikkeling te kunnen komen. Wij dragen ons steentje bij om hen hierin een duwtje in de rug te geven.

 

Wie

Wat

Hoe

Kleuterschool

Totaalmethode: Confetti

Iedere leeftijd heeft zijn eigen handleiding

Kleuterschool

Taalspellen

Zie inventaris leermiddelen

Kleuterschool

Lijst woordenschat in de kleuterschool bij vaste thema’s

Bewust omgaan met woordenschat en begrippen in de kleuterschool

1ste leerjaar

Methode: Ik lees met Hup

1ste leerjaar heeft zijn eigen handleiding

Lagere school

Methode: Talent

Ieder leerjaar heeft zijn eigen handleiding

Kleuterschool: per vestiging 1 vertelschort

Gebruik van vertelschort

Bij het aanbrengen van  nieuwe woordenschat, verhaal, thema, … wordt deze interactieve aanpak gehanteerd.

Kleuterschool

 

Gebruik van Fundels

Nieuwe vertelvorm

Kleuterschool

Lagere school

Gebruik van Kamishibai

Nieuwe vertelvorm

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

Niveaulezen

Lezen in groepjes met leeskrachten

1ste leerjaar

Creatief schrijven: Platvoetje

Creatief omgaan met taal

Kleuterschool

Lagere school

Boeken – en leeshoek in de klas

Leesplezier stimuleren en woordenschat uitbreiden

 

 

GST: kleuterschool, lagere school

Boekenkisten

Leesplezier stimuleren en woordenschat uitbreiden

KSG: lagere school

Maandelijks bezoek aan de bib

Om de beurt per klas naar de bib gaan, kinderen kiezen zelf een boek uit aan de hand van de vijfvingertest, …

2de kleuterklas

3de kleuterklas

Lagere school

 

Samenwerking met de bib: voorleeskoffer, rondleidingen, jeugdboekenspel, voorleesactiviteiten in de klas door medewerker bjb, hoekenwerk gedichten, …

Jaarlijks inschrijvingsformulier invullen door de klasleerkracht

Kleuterschool

Lagere school

Voorleesweek

Leesplezier stimuleren en woordenschat uitbreiden

Kleuterschool

Lagere school

Gedichtendag

Op een speelse manier met taal bezig zijn

3de kleuterklas

Lagere school

Jeugdboekenweek

Auteurslezing

Kleuterschool

Lagere school

Interactieve werkvormen

Kringgesprek, binnen – en buitenkring, tweetalgesprek, speeddaten, heterogene groepen, vertellen, interactief voorlezen, …

 

 

 

 

 

 

 

3de kleuterklas

Koala: taalscreening

Taaltest afgenomen in het begin van het schooljaar

3de kleuterklas

CITO: taal en ordenen

Test afgenomen door zoco

Lagere school

CITO: lezen

Test afgenomen door zoco

Lagere school

AVI: lezen

Test afgenomen door zoco

Lagere school

LVS: lezen – spelling

Test afgenomen door klasleerkracht en zoco

6de leerjaar

Junior Journalistenwedstrijd 

Kinderen worden aangemoedigd om een mooie tekst of gedicht te schrijven