Privacyverklaring Basisscholen Kinrooi

Datum van de laatste update: 14 oktober 2021

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor de Basisschool De Bommesaar.

In deze privacyverklaring verneemt u meer over o.a. :

 • de persoonsgegevens – digitaal en op papier – die wij van u verwerken
 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
 • uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen
 • de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

Identificatie

 • “Basisschool De Bommesaar” van de gemeente Kinrooi, gevestigd in Meierstraat 46 – 3640 Kinrooi, die eveneens de medeverantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • “Kinrooi”: Het Schoolbestuur, Vzw Katholiek Basisonderwijs Kinrooi, gevestigd in Meierstraat 46, 3640 Kinrooi, die eveneens de medeverantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring                                                                       
 • “Gebruiker” of “u”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt

Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: Kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat op het moment dat u de website bezoekt.

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). Basisschool De Wieken past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

We vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan Basisschool De Wieken.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.  Basisschool De Wieken behoudt zich bijgevolg het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde te kunnen aanpassen, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld via deze website.

Bent u minderjarig (jonger dan 16 jaar) ?

Bent u jonger dan 16 jaar, dan moedigen wij u aan, vooraleer u persoonsgegevens aan  Basisschool De Bommesaar meedeelt bij het bezoek van onze website en/of bij het bezoek aan onze school, om:

 • deze privacyverklaring samen met uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen.
 • de privacyverklaring van de gemeente Kinrooi samen met uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen
 • de toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger te vragen voor uw (online) activiteiten op onze website en wanneer u beroep doet op onze diensten of producten.

Wij vragen aan uw ouders en wettelijke vertegenwoordigers om:

 • betrokken te zijn bij de (online) activiteiten op deze onze website en/of de aangeboden diensten of producten.
 • expliciete toestemming te geven bij het bezorgen van persoonsgegevens aan de Basisschool De Wieken.
 • expliciete toestemming te geven bij de aankoop van aangeboden diensten of producten.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken

Wanneer u beroep doet op onze dienstverlening, diensten of producten aankoopt of onze website bezoekt, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.

De gegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele bewaringstermijnen:

Betrokkene Doel Grondslag Bewaartermijn Verwerkings- verantwoordelijke
Leerlingen   Leerlingenadministratie Wettelijke verplichting   Max 30 jaar Basisschool
Leerlingenbegeleiding Toestemming 1 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft Basisschool
Toezicht op telecommunicatie Gerechtvaardigd belang Identificatiegegevens 90 dagen Basisschool
Camerabewaking Gerechtvaardigd belang   Basisschool
    Onbeperkt Basisschool
Oud-leerlingen Personeelsadministratie Contractuele overeenkomst /Identificatiegegevens wettelijke verplichting 10 jaar Basisschool
Personeel     Onbeperkt Basisschool
Oud-personeel Leerlingenadministratie en begeleiding Contractuele overeenkomst 10 jaar Basisschool
Ouders        

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.
Wij verwerken slechts in één geval gevoelige persoonsgegevens en dat is de filosofische of religieuze overtuiging voor het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling.
De verwerkingen die rusten op de grondslag van gerechtvaardigd belang zijn toezicht op telecommunicatie en camerabewaking. Deze zijn bedoeld ter beveiliging van de school en haar leerlingen en personeel.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens.
 • Het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om een deel van jouw gegevens of die van jouw ouders op te vragen.
 • Het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om jouw gegevens of die van jouw ouders op te vragen.
 • Onderwijskoepel, schoolbestuur

De rechten en de wijze waarop u uw rechten als gebruiker kan uitoefenen

Als betrokkene heeft u enkele rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waar u een beroep op kan doen. Voor meer informatie over deze rechten en hoe deze kan uitoefenen verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring van de gemeente Kinrooi via: https://www.kinrooi.be/privacyverklaring.

De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

De maatregelen die wij hanteren

Kinrooi neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Zo troffen we onder meer volgende maatregelen:

 • Informatieveiligheidsbeleid
 • Aanstelling aanspreekpunt informatie/veiligheid
 • Toegangscode: Leerkracht, directie, zorgcoördinator

De maatregelen die wij van u vragen

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt.

Wij vragen u bijgevolg om :

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.
 • de nodige zorg te dragen over de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en paswoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Het gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren.

De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Overzicht van gebruikte cookies:

Op websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën van cookies die gebruikt worden op onze website:   NIET VAN TOEPASSING

Naam Type Doel Bewaartermijn

Cookies beheren

U kunt cookies steeds uitschakelen in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Hou er rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, de website minder goed zou kunnen werken.