Oudercomité basisschool De Bommesaar

Wij, een aantal enthousiaste ouders van leerlingen van zowel Kessenich als Geistingen vormen het oudercomité van basisschool De Bommesaar.

VISIE

Het oudercomité is een:
V
ereniging van enthousiaste ouders met

Interesse in het reilen en zeilen in en rond de school. We willen de

Schakel vormen tussen ouders en school, onder meer door

Informatie uit te wisselen en door

Energie te steken in het organiseren van acties en activiteiten.

 

 

TOELICHTING VISIE

Vereniging van enthousiaste ouders             
Elke ouder die een steentje wil bijdragen aan het schoolgebeuren kan lid worden van het oudercomité, waarbij we ernaar streven dat van elk geboortejaar (ten minste) één ouder in het oudercomité vertegenwoordigd is.

Interesse in het reilen en zeilen in en rond de school
Samen met de school denken wij mee over thema’s die onze kinderen aangaan. Deze thema’s bespreken we met directie en leerkrachten. Op deze manier krijgt de school een duidelijk beeld van wat er leeft zodat men daarop kan anticiperen.

Schakel tussen ouders en school
We proberen een afspiegeling te vormen van de ouders van ALLE leerlingen. We vormen een schakel tussen ouders en school.

Informatie uitwisselen
We vergaderen zes keer per schooljaar. De vergadering wordt bijgewoond door de leden van het oudercomité, de directrice en twee (steeds wisselende) leerkrachten. Elke ouder (dus ook ouders die geen lid zijn van het comité) kan agendapunten aanbrengen. Alles wat te maken heeft met het reilen en zeilen in en rond de school kan hier besproken worden. Persoonlijke of individuele zaken worden niet door het oudercomité besproken, maar in een persoonlijk gesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en) en/of directie.
Vaste agendapunten zijn: vragen van ouders, geplande acties en activiteiten en nieuws uit de school.

Energie in organiseren van acties en activiteiten
Gedurende het schooljaar (mede)organiseren wij geregeld activiteiten en acties (zoals feesten voor kinderen en ouders, koekjesactie, hulp bij activiteiten van andere verenigingen). Met de opbrengst hiervan ondersteunen wij de school financieel bij de aanschaf van materialen (vb. keukentje voor de kleuters, picknickbanken, turnmateriaal, fotocamera’s, geluidsinstallatie,…) of andere noden binnen de school (opknapbeurt van de schoolpleinen, bijdragen aan het busvervoer bij de schoolreis,…). Daarnaast steken wij ook onze handen uit de mouwen bij activiteiten georganiseerd door de school zelf (zoals het schoolfeest). Ook vinden we het ook fijn om eens iets extra’s te doen voor de kinderen van onze school, zoals een kleine attentie op de 1ste schooldag en voor 
schoolverlaters, een drankje tijdens een uitstap, ijsjes op de laatste schooldag,…).

 

Het oudercomité

Sandra Rutten (voorzitter), Ester Nietvelt (penningmeester), Evy Gielen (secretaris), Giselle Smeets, Nikomi Claessens, Rik Vliegen enSanne Brouns.

 

We zijn ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/oudercomitedebommesaar

 

Hey, wij zitten op Trooper!