Wereldoriëntatie

in Basisschool De Bommesaar

 

 

 

Het onderwijs op gebied van wereldoriëntatie is maatschappijgericht. Er is aandacht voor een multiculturele samenleving en het milieu.

 

Bij wereldoriëntatie gaat het niet enkel om kennis en vaardigheden. Naast de doelen van de verschillende vakken gaat het ook om de doelen op sociaal -emotioneel gebied; zoals samenwerking, beleving en betrokkenheid.

 

Binnen wereldoriëntatie onderscheiden we twee leergebieden: ‘wetenschappen en techniek’ (natuur, techniek) en ‘mens en maatschappij’ (geschiedenis (tijd), aardrijkskunde (ruimte) en verkeer).

 

Om de eindtermen binnen dit leergebied te bereiken bieden we leuke en uitdagende werkvormen aan.

 

We willen binnen wereldoriëntatie ons onderwijs erop richten dat kinderen:

·         basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren;

·         interesse ontwikkelen voor het leven van mensen, nu en in het verleden, hier en elders in de wereld;

·         een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover natuur, mens en maatschappij;

·         basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig informatie te zoeken en ermee te leren omgaan.

 

Wereldoriëntatie

Natuur

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

Kleuterschool

1ste graad

2de graad

3de graad

Bosdag:

Siemkensheuvel

Pollismolen

Woutershof

Natuurbeheerswerken

De kinderen gaan naar het bos.

Afhankelijk per klas

Oktober

Kleuterschool

Uitstappen die in het thema voorkomen

Bv. boerderij, boomgaard, …

Afhankelijk per thema

Doorheen het jaar

 

2de leerjaar

Plattelandsklassen: Breugelhoeve

 

 

2-jaarlijks

5de leerjaar

6de leerjaar

Plattelandsklassen: Kinrooi

 

 

2-jaarlijks

5de leerjaar

6de leerjaar

Zeeklassen

5 dagen op zeeklassen

Nieuwpoort

2-jaarlijks

Kleuterschool

Lagere school

Fruitdag

Elke woensdag nemen de kinderen een stuk fruit mee i.p.v. een koek of boterham.

Klas

Elke woensdag

Kleuterschool

Lagere school

Geen frisdranken en snoep gebruiken

 

Klas, school

Doorheen het jaar

Kleuterschool

Lagere school

Sorteren op school

 

Klas, school

Doorheen het jaar

4de leerjaar

Bezoek recyclagepark tijdens de dag van de gemeentelijke diensten

Kinderen krijgen uitleg.

Kinrooi

Jaarlijks

Kleuterschool

Lagere school

Inzameling van batterijen, inktpatronen, GSM

Er staat op elke vestiging een ton waar de kinderen de batterijen kunnen deponeren.

School

Doorheen het jaar

5de leerjaar

Seksuele Opvoeding:

-      Waar kom ik vandaan?

-      Wat gebeurt er nu met mij?

Kinderen krijgen uitleg door de klasjuf a.d.h.v. een film (CLB)

Klas

Einde van het schooljaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniek

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

 1ste leerjaar

Lessen techniek uit de methode Mundo

Zie leerlijn

Klas

Doorheen het jaar

2de leerjaar

Lessen techniek uit de methode Mundo

Zie leerlijn

Klas

Doorheen het jaar

3de leerjaar

De fotohouder

Techniekmobiel 

Klas

Jaarlijks

4de leerjaar

Wat(t) een aantrekking!

Techniekmobiel

Klas

Jaarlijks

5de leerjaar

Het is me watt!

Techniekmobiel

Klas

Jaarlijks

6de leerjaar

Steek je licht op!

Techniekmobiel

Klas

Jaarlijks

5de leerjaar

6de leerjaar

Armband maken

Appelhuisje maken

Materiaal wordt aangeleverd door secundaire scholen

Klas

Jaarlijks

5de leerjaar

6de leerjaar

Bezoek technopolis

De kinderen bezoeken tijdens de zeeklassen ook technopolis.

Mechelen

Zeeklassen (2-jaarlijks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

Lagere school

Geschiedenislessen uit de methode Mundo

Ieder leerjaar heeft zijn eigen handleiding

Klas

Doorheen het jaar

5de en 6de leerjaar

Bezoek aan de Ijzertoren en loopgraven (WO I)

Rondleiding met gids

Diksmuide

Zeeklassen (2-jaarlijks)

 

 

 

 

 

 

Ruimte

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

4de leerjaar

 

Ken je gemeente: bezoek aan alle kerkdorpen

De kinderen krijgen uitleg.

Kessenich – Geistingen – Ophoven – Kinrooi – Molenbeersel

September

4de leerjaar

Bezoek gemeentelijke diensten: containerpark, gemeentehuis, politie, bib

De kinderen krijgen uitleg.

Kinrooi

Jaarlijks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer

Flimpje leerlijn verkeer

 

 

Wie

Wat

Hoe

Waar

Wanneer

Kleuterschool

Lagere school

Leerlijn Verkeer

Zie leerlijn

Klas

Straat

Omgeving school

Doorheen het jaar

Lagere school

Meester op de fiets

De kinderen leren handig fietsen en rekening houden met obstakels of hindernissen.

Speelplaats school

2-jaarlijks

Kleuterschool

Lagere school

Veiligheidsvestjes: fluovestjes

De kinderen doen een fluovestje en/of helm op weg van en naar school.

School

-       Verplicht: tijdens het winteruur

-       Bij elke uitstap met de fiets of te voet

3de – 4de – 5de – 6de leerjaar

Fietsparcours

In samenwerking met de politie

Speelplaats school  Kinrooi

3-jaarlijks

Lagere school

Fietsencontrole

In samenwerking met de politie

School

Jaarlijks

Kleuterschool

Lagere school

Sam, de verkeersslang

De kinderen worden gestimuleerd om met de fiets of te voet naar school te komen.

School

Mei

5de en 6de leerjaar

Verplaatsingen met de fiets (uitstappen, exploratietochten, …)

De kinderen gaan samen met extra vrijwilligers met de fiets naar een uitstap.

In de omgeving van de school

Doorheen het jaar